Οι τιμές μας σήμερα

Η τιμή αγοράς Χρυσής Λίρας Αγγλίας και η τιμή αγοράς Χρυσού και Ασημιού ανά γραμμάριο σήμερα απο την Αγορά Χρυσού Gold & Gold

 

 

Τιμή Χρυσού & Χρυσής Λίρας *

 

Χρυσή Λίρα :

358,00 €

 

Χρυσός 24Κ :

49,30 €/gr

 

Χρυσός 22Κ :

42.40 €/gr

 

Χρυσός 18Κ :

34,30 €/gr

 

Χρυσός 14 Κ:

26,05 €/gr

 

Χρυσός 9Κ :

15,36 €/gr

 

Ασήμι 999 :

0,62 €/gr