Οι τιμές μας σήμερα

Η τιμή αγοράς Χρυσής Λίρας Αγγλίας και η τιμή αγοράς Χρυσού ανά γραμμάριο σήμερα απο την Αγορά Χρυσού Gold & Gold

 

Τιμή Χρυσού & Χρυσής Λίρας

 

Χρυσή Λίρα:

348,00€

 

Χρυσός (24Κ):

39,51€/gr

 

Χρυσός (22Κ):

40,40 €/gr

 

Χρυσός (18Κ):

31,5€/gr

 

Χρυσός (14Κ):

 14,55€/gr

 

Χρυσός (9Κ):

15,00€/gr

 

'Αργυρος  999

0,53gr