Οι τιμές μας σήμερα

Η τιμή αγοράς Χρυσής Λίρας Αγγλίας και η τιμή αγοράς Χρυσού και Ασημιού ανά γραμμάριο σήμερα απο την Αγορά Χρυσού Gold & Gold

 

 

Τιμή Χρυσού & Χρυσής Λίρας *

 

Χρυσή Λίρα :

358,00 €

 

Χρυσός 24Κ :

48,50 €/gr

 

Χρυσός 22Κ :

41.90 €/gr

 

Χρυσός 18Κ :

34,00 €/gr

 

Χρυσός 14 Κ:

25,50 €/gr

 

Χρυσός 9Κ :

15,00 €/gr

 

Ασήμι 999 :

0,66 €/gr