Οι τιμές μας σήμερα

Η τιμή αγοράς Χρυσής Λίρας Αγγλίας και η τιμή αγοράς Χρυσού ανά γραμμάριο σήμερα απο την Αγορά Χρυσού Gold & Gold

 

Τιμή Χρυσού & Χρυσής Λίρας

 

Χρυσή Λίρα:

335,00€

 

Χρυσός (24Κ):

47,20 €/gr

 

Χρυσός (22Κ):

38,50 €/gr

 

Χρυσός (18Κ):

30,80 €/gr

 

Χρυσός (14Κ):

23,50 €/gr

 

Χρυσός (9Κ):

13,60 €/gr

 

'Αργυρος  1000'

0,63 €/gr