Οι τιμές μας σήμερα

 

Τιμή Χρυσού & Χρυσής Λίρας

 

Χρυσή Λίρα:

369 €

 

Χρυσός (24Κ):

48,76 €/gr

 

Χρυσός (22Κ):

43,67 €/gr

 

Χρυσός (18Κ):

34,85 €/gr

 

Χρυσός (14Κ):

26,04 €/gr

 

Χρυσός (9Κ):

16,08 €/gr

 

Άργυρος:

660 €/kg